انتخاب زبان

آخرین اخبار

ایران:اعدام های دسته جمعی مخفیانه

اویان نیوز:اعدام های دسته جمعی مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد از سر گرفته شد.
بنا به گزارش منابع حقوق بشری، تعداد ۴۰۰ زندانی به صورت مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.
سازمان حقوق بشر ایران به استناد منابعی اعلام کرده است که اعدام های مخفیانه زندانیان هر یکشنبه و چهارشنبه صورت می گیرد. با این حال گزارشهایی مبنی بر اعدام در سه روز هفته نیز وجود دارد. اطلاعات تفصیلی در مورد تعداد زندانیان اعدام شده فراهم نیست، با این وجود حداقل در یک مورد از این اعدام ها تعداد ۵۰ نفر اعدام گشته اند. منابع اعلام کرده اند که تعداد ۴۰۰ نفر در چهار یا پنج ماه گذشته اعدام شده اند.منابع بیان کرده اند که اعدام های هفتگی همچنان درحال وقوع است.

اطلاعات پیرامون این اعدام ها توسط دو منبع مستقل تائید گشته است. سازمان حقوق بشر ایران جزئیات بیشتری در این زمینه را منتشر خواهد کرد.سازمان حقوق بشر ایران و چندین سازمان مدافع حقوق بشر دیگر در سپتامبر ۲۰۱۰ پیرامون اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد اعلام هشدار کردند.

بر اساس گزارش سالانه ی این سازمان در مورد مجازات اعدام در ایران، حداقل ۲۲۶ زندانی در سال ۲۰۱۰ و ۱۳۳ زندانی در سال ۲۰۱۱ در این زندان اعدام شدند. بیش از ۲۰۰ مورد دیگر اعدام نیز به دلیل فقدان جزئیات کافی در گزارش اعلام نشد.به دلیل توجه جهانی به موضوع، ایران در اواخر سال ۲۰۱۳ وقفه ای موقتی در اعدام ها ایجاد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می خواهد که نسبت به گزارش هایی مبنی بر اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در ایران واکنش نشان دهد. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: “ما از سازمان ملل می خواهیم کمیته ی حقیقت یابی برای بررسی فوری گزارش های این اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد ایجاد کند.”

جرس

درباره این مطلب نظر دهید