انتخاب زبان

آخرین اخبار

سلماس: از توزیع تقویم مشاهیر نشریه «آنا وطن» ممانعت شد

تقویم مشاهر1

اختصاصی اویان نیوز: مسئولان فرهنگی شهر سلماس از توزیع تقویم مشاهیر نشریه «آنا وطن» جلوگیری کردند.

به گزارش اویان نیوز، در روزهای اخیر تقویم مشاهیر نشریه «آنا وطن» به دستور برخی مسئولان فرهنگی شهر سلماس از دکه  روزنامه فروشی های این شهر جمع آوری شده است.

شماره دوم نشریه «آنا وطن» به همراه تقویم سال جدید و با معرفی برخی از مشاهیر آذربایجان انتشار یافت.

گفته می شود رامین پورعباس رئیس اداره ارشاد شهر سلماس به دلیل قرار گرفتن عکس بابک خرمدین در این تقویم دستور جمع آوری آن را از دکه های روزنامه فروشی داده است.

براساس این گزارش، رئیس اداره ارشاد شهر سلماس گفته است انتشار عکس بابک خرمدین در ایران ممنوع می باشد.

با جمع آوری این تقویم ها توزیع این نشریه نیز با موانعی روبه رو شده است.

در روزهای پایانی سال گذشته دومین شماره از دو هفته نامه ی «آنا وطن» به ۲ زبان تورکی آذربایجانی و فارسی در شهر سلماس انتشار یافت.

تقویم مشاهر

سابقه خبر در اویان نیوز:

دومین شماره نشریه «آنا وطن» منتشر شد

 اولین شماره نشریه «آنا وطن» منتشر شد

یک نظر یرای این مطلب داده شده است

  1. نه ساتقیندیلار بولار

درباره این مطلب نظر دهید