انتخاب زبان

آخرین اخبار

ممنوعیت فردین مرادپور ازحق تماس تلفنی

ferdd

اویان نیوز: در پی اعتصاب غذای فردین مرادپور مسئولین زندان وی را از حق تماس تلفنی محروم کردند.

به گزارش صفحه فیس بوکی فردین مراد پور ، این فعال ملی – مدنی آذربایجانی از تاریخ ۱۳ خرداد ۹۲ به دستور مسئولین زندان تبریز از حق تماس تلفنی محروم شده است . این فعال آذربایجانی از شامگاه شنبه ۱۱ خرداد ۹۲ در اعتراض به عملکرد دادگستری تبریز در ارتباط با عدم احتساب مدت حبس خود به اعتصاب غذا دست زده است.

گفتنی است فردین مرادپور از نارسایی قلبی و زخم معده رنج می برد که با اعتصاب غذای این زندانی سیاسی بیم آن می رود سلامتی وی با تهدید جدی مواجه شود.

یادآور می شود مسئولین زندان در پی افزایش فشار براین فعال آذربایجانی چند ساعتی وی را به بند ویژه زندان تبریز وسپس به بند قرنطینه این زندان منتقل کرده اند. بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز یکی از بندهای غیر بهداشتی این زندان می باشد .

لازم به ذکر است این فعال مدنی آذربایجانی از تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در زندان تبریز بسر می برد ولی مسئولین زندان  تبریز در اقدامی  مبنا شروع حکم وی را از اردیبهشت ۹۰ قرار داده اند. این فعال آذربایجانی در اعتراض به عدم احتساب این مدت از حکم ۶ ساله خود به اعتصاب غذا دست زده است.

سابقه خبر در اویان نیوز:

فردین مرادپور اعتصاب غذا کرد

مادر فردین مرادپور در گفتگوی تلفنی : با آزادی مشروط فردین موافقت نشد

دیدار جمعی از فعالین آذربایجانی با خانواده فردین مرادپور

محدودیت های جدید برای فردین مرادپور در زندان تبریز

با درخواست کتاب مهدی حمیدی شفیق و فردین مراد پور مخالفت شد

فردین مرادپوراز اقدام به اعتصاب غذا منصرف شد

فردین مرادپور دست به اعتصاب غذای خشک زد

درباره این مطلب نظر دهید