انتخاب زبان

آخرین اخبار

کلیبر: اخراج دوباره تعداد زیادی از کارگران سازه سیم پویش

کلیبر

اختصاصی اویان نیوز: در روزهای اخیر ۸۴ نفر از کارگران سازه سیم پویش در کلیبر از کار بیکار شدند.

بنا به اطلاع اویان نیوز، در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۸۴ نفر از کارگران سازه سیم پویش در شهرستان کلیبر به دلیل عدم تمدید قرارداد از طرف مدیرعامل اخراج شده اند.

۶۰ نفر از کارگران اخراج شده زن می باشند.

اغلب کارگرانی که در فاصله چند روز مانده به عید بی کار شده اند متاهل می باشند.

حسن پور مدیر عامل شرکت دلیل اخراج را عدم سود دهی شرکت و تصمیم بر انتقال آن به تهران عنوان کرده است.

طی ماه های گذشته این دومین بار است که تعداد زیادی از کارگران شرکت سازه سیم پویش به صورت یک جا اخراج می شوند. ۶۴ نفر نیز در ماه گذشته بدون هیچ دلیل روشن و قانع کننده ای اخراج شده بودند که پیگیری های آنها تا به امروز بی نتیجه مانده است.

کلیبر

(نامه اخراجی مربوط به اخراج ماه پیش می باشد)

سابقه خبر در اویان نیوز:

کلیبر: اخراج ۶۴ نفر از کارگران شرکت سازه سیم پویش

درباره این مطلب نظر دهید