%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

ممانعت از انتقال به پزشکی قانونی و عدم رسیدگی به شکایت مرتضی مرادپور

%d8%a8%d9%86%d8%af-12

مرگ یک زندانی در بند ۱۲ محکومین زندان تبریز

11

خواسته قانونی مرتضی مرادپور چیست و چرا توجهی نمی شود؟

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

وخامت حال مرتضی مرادپور در ۳۱مین روز اعتصاب غذا

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1

مرتضی مرادپور در انفرادی ندامتگاه کرج از "ناراحتی قلبی" رنج می برد

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b12-300x190

تداوم منع تماس و ملاقات مرتضی مرادپور در بیست و پنجمین روز اعتصاب غذا

%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84

رسول رضوی به اعتصاب غذای خود پایان داد

xiraji-jpg-pagespeed-ic-iupxqp14bu

رسول ایرجی در مزار ستارخان بازداشت شد

%d8%b9%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84

فراخوان عفو بین الملل برای حمایت و آزادی زندانیان در اعتصاب غذا

%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85

بهنام شیخ بگلو آزاد شد