unesco

پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری

simin

سیمین صبری: عدم آموزش به زبان مادری موجب بحران هویتی، افسردگی و نفرت از ملیت می شود

vergihan

اهر: برخورد امنیتی با تکلم تورکی دانش آموزان ابتدایی

arif keskin

گفتگوی تحلیلی سایت اویان نیوز با عارف کسکین پیرامون طرح آموزش زبان مادری

arıf-kekın

خلاصه گفتگوی تحلیلی سایت اویان نیوز با عارف کسکین پیرامون طرح آموزش زبان مادری

z.m

افزایش اعتراض به مخالفت فرهنگستان با آموزش زبان‌های مادری

74266_148233465223801_2670505_n

تمامیت‌خواهی‌ سیاست را ناممکن می‌کند

536970_494960087261108_52357619_n

تدریس زبان مادری «حق» یا «توطئه»

selimi

سلیمی: اعتقاد نداریم آموزش زبان قومیتها از مسائل مهم کشور است

kucheknejad

واکنش به طرح آموزش زبان مادری؛ تنظیم محتوای درسی با زبان های مادری «شدنی» نیست