1457829_10201983178595442_409704062_o

اسکی شهیر: برگزاری کنفرانسی به مناسبت بزرگداشت سال پروفسور زهتابی

555

تهران : برگزاری مراسم بزرگداشت مشاهیر آذربایجان

Fridon Ibrahemi

رشت : برگزاری مراسم بزرگداشت فریدون ابراهیمی / تاریخ آذربایجان با خون امثال ابراهیمی نوشته شده است

barez7

اهر : گزارش تفصیلی از مراسم دومین سالگرد بزرگداشت استاد عباس بارز

starxan1

نودو نهمین سالگرد درگذشت ستارخان قره داغی سردار ملی

barez

اهر : دومین سالگرد بزرگداشت استاد عباس بارز برگزار شد

sefer1

یازدهمین سالگرد درگذشت صفرخان قهرمانی

safarxan

رشت : مراسم بزرگداشت «صفرخان» برگزار شد

artum

فیلم سخنرانی و مصاحبه آرتوم دینج در کنفرانس گرامیداشت سال پروفسور زهتابی

sultan Qurraie

فیلم سخنرانی و مصاحبه هادی سلطان قرائی در کنفرانس گرامیداشت سال پروفسور زهتابی