انتخاب زبان

Tag: ابراهیم رشیدی
savalan3

ابراهیم رشیدی از زندان تبریز آزاد شد

%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c

ذاتگرایی تاریخ نگاری ایرانی

ruzbeh seadeti

روزبه سعادتی روانه زندان تبریز شد

ibrahim savalan

اعمال قدرت در عرصه‌ی مطبوعات آذربایجان

ibrahim savalan

درخواست انتقال ابراهیم رشیدی به زندان مشکین شهر رد شد

ibrahim savalan

انتقال ابراهیم رشیدی به اداره اطلاعات تبریز / وخامت وضعیت سلامتی

savalan3

هویت دیگری در آثار داستایفسکی

savalan3

ابراهیم رشیدی از زندان اهر به زندان تبریز منتقل شد

abbas lisani

اعتصاب غذای دوباره عباس لسانی در زندان اهر / آزادی اکبر ابولزاده

7 nefer

نامه اعتراضی 7 تن از فعالان آذربایجانی به مقامات قضایی / شکنجه شدید فعالان در بازداشتگاه اطلاعات