انتخاب زبان

Tag: اردبیل
13930131000115_PhotoA

نخستین مدیرکل سیاسی زن در اردبیل منصوب شد

81662510-70000344

ادامه آتش سوزی در اردبیل؛ اراضی نیر در آتش‌ سوخت

13940405000371_PhotoA

اردبیل: تصادف خونین در تفرجگاه اندبیل خلخال

13920311132228672612564

اردبیل: افزایش سالانه آمار معتادان / رواج اعتیاد بین زنان و کودکان

0,,16059843_303,00

اردبیل: مرگ 12 نفر به دلیل مصرف مواد مخدر در 3 ماهه اول سال جاری

1

اردبیل: تجمع کارگران کارخانه ذوب آهن به خشونت کشیده شد

نوزاد

اردبیل: تزریق اشتباه واکسن به مرگ کودک 6 ماهه منجر شد

527325_orig

‌بیش از 14 هزار معتاد در مراکز درمانی اردبیل مراقبت می‌شوند

13920428175124321857804

یک هکتار از جنگل های پارس آباد طعمه حریق شد

edam2

اردبیل: 9 اعدام، 5 حبس ابد و 20 سال زندان برای متهمان مواد مخدر در سال 1393