انتخاب زبان

Tag: اوختای رشیدی
oxtay reshidi

محمد رشیدی از زندان تبریز آزاد شد

oxtay reshidi

محمد رشیدی به زندان تبریز منتقل شد

4nefer

دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 تن از فعالین آذربایجانی برگزار شد

oxtay reshidi

محمد رشیدی از زندان تبریز آزاد شد

oxtay reshidi 2

جلسه بازپرسی محمد رشیدی برگزار گردید

oxtay reshidi

محمد(اوختای) رشیدی به زندان تبریز منتقل شد

oxtay reshidi

تدوام بازداشت اوختای رشیدی در اداره اطلاعات تبریز

xalide xalid

دو شهروند جمهوری آذربایجان به مقامات این کشور تحویل داده شد

xalide xalid

خالیده خالید و دستیار وی آزاد شدند

asq

3 تن از فعالین فرهنگی آزاد شدند

صفحه 1 از 1412345...10...آخرین