انتخاب زبان

Tag: بخشش اعدام
رهایی از اعدام

طی ۱۵ روز اخیر: رهایی ۳ اعدامی در زندان مراغه از حکم قصاص

بخشش اعدام

بخشش دو اعدامی در اردبیل و بناب

81276954-5891219

بخشش سه محکوم به اعدام در زنجان

tebriz zindan

بخشش یک محکوم به اعدام در زندان تبریز

صفحه 1 از 41234