انتخاب زبان

Tag: مرتضی مرادپور
%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1

فحاشی دادیار ناظر زندان تبریز به والدین مرتضی مرادپور

dadgah

ارسال پرونده مرتضی مرادپور به دادگاه تجدید نظر برای بررسی مجدد

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1

"۱۸۳۰ فعال مدنی آذربایجانی خواستار آزادی مرتضی مرادپور شدند"

dadgah

تسلیم لایحه به دادگاه در خصوص وضعیت مرتضی مرادپور

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

بیهوشی مرتضی مرادپور در جریان اعتصاب غذا

etesabe

نامه ۱۲ هزار شهروند به حسن روحانی برای رسیدگی به وضعیت ۸ زندانی در اعتصاب غذا

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

ممانعت از انتقال به پزشکی قانونی و عدم رسیدگی به شکایت مرتضی مرادپور

11

خواسته قانونی مرتضی مرادپور چیست و چرا توجهی نمی شود؟

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

وخامت حال مرتضی مرادپور در ۳۱مین روز اعتصاب غذا

7aab3ed2-f108-440

بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز