انتخاب زبان

آخرین اخبار

انتقال مهدی کوخیان به حفاظت دادگستری مراغه

koxiyan

اویان نیوز: در پی اعتصاب غذای مهدی کوخیان، مسئولین زندان وی  را به حفاظت دادگستری مراغه منتقل کردند.

بنا به اظهار نزدیکان مهدی کوخیان، مسئولین زندان روز سه شنبه این فعال آذربایجانی را به حفاظت دادگستری مراغه منتقل کرده و به دلیل اعتصاب غذا مورد بازجویی قرار داده اند.در این بازجویی ماموران امنیتی از مهدی کوخیان خواسته اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

گفتنی است مهدی کوخیان در اعتراض به رد درخواست مرخصی و همچنین مدت بازداشت موقت خود و عدم صدور قرار وثیقه توسط رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه (داورنیا)، از روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۹۲ وارد اعتصاب غذا نامحدود شده است. وکالت پرونده این فعال مدنی را فاطمه ستاری بر عهده دارد .

درباره این مطلب نظر دهید