انتخاب زبان

آخرین اخبار

مهدی اژدری به دادگاه انقلاب اردبیل احضار شد

mehdi ajderi

اویان نیوز: مهدی اژدری فعال ملی – مدنی آذربایجانی اهل اردبیل به دادگاه انقلاب اردبیل احضار شد.

بنا به اطلاع اویان نیوز ، مهدی اژدری  فعال ملی – مدنی آذربایجانی به شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل احضار شد. علت احضار این فعال آذربایجانی «به عنوان مطلع در خصوص پرونده عباس لسانی» عنوان شده است.

طبق این احضاریه مهدی اژدری  می بایست روز ۲۵اسفند۹۳ در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل حاضر گردد.

پیش از وی نیز، محمد خاکپور یکی دیگر از فعالان آذربایجانی اهل اردبیل به همین عنوان به این شعبه ی دادگاه انقلاب اردبیل احضار گردید.

تاکنون چندین بار مقامات قضایی اردبیل عباس لسانی فعال ملی – مدنی این شهر را به دادگاه این شهر احضار نموده اند.

پرونده ی قضایی وی در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل با اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های مخالف نظام از طریق توزیع علامیه در مناسبت های مختلف» در جریان است.

ehzar mehdi ajderi

سابقه خبر در اویان نیوز:

محمد خاکپور به دادگاه انقلاب اردبیل احضار شد

نظر برای این مطلب داده شده است ۲

  1. Yashasin azerbayjan

  2. Yashasin tork milati yashasin ami ockloo mahde

درباره این مطلب نظر دهید